अहमदनगर जिल्ह्यात आपले स्वागत आहे.


आपण निवडलेला अथवा शोधात असलेला नाशिक प्रशासकीय विभागात अहमदनगर जिल्हा आहे, जिल्ह्यात एकूण १४ तालुक्यात, १ महानगरपालिका, १० नगर परिषद व ५ नगर पंचायत आहेत.

महानगरपालिका श्रेणी : अहमदनगर महानगरपालिका वर्ग

नगरपरिषद श्रेणी : कोपरगाव नगरपरिषद वर्ग, संगमनेर नगरपरिषद वर्ग, श्रीरामपुर नगरपरिषद वर्ग, राहुरी नगरपरिषद वर्ग, रहाता पिंपळा नगरपरिषद वर्ग, जामखेड नगरपरिषद वर्ग, श्रीगोंदा नगरपरिषद वर्ग, पाथर्डी नगरपरिषद वर्ग, सेवागाव नगरपरिषद वर्ग, देवळाली प्रवरा नगरपरिषद वर्ग.

नगर पंचायत: कर्जत नगर पंचायत, शिर्डी नगर पंचायत, अकोले नगर पंचायत, नेवासा नगर पंचायत, पारनेर नगर पंचायत, हद्दीत असलेली महसूल तालुकायचे स्थावर मालमत्याचे वार्षिक मूल्य दर तक्ता पाहण्यासाठी खाली दिलेले योग्य तालुका निवडा. • नोंदणी कार्यालय महानिरीक्षक
 • नोंदणी उपमहानिरीक्षक प्रादेशिक प्रमुख कार्यालये
 • जिल्हाधिकारी मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सह जिल्हा नबंधक कार्यालये ३४
 • संयुक्त संचालक मूल्यांकन कार्यालय, पुणे
 • उपसंचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय मुंबई
 • सहाय्यक संचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय
 • प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सरकार फोटो नोंदणी कार्यालय, पुणे
 • उप निबंधक कार्यालये ५०४
 • विवाह कार्यालये