सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपले स्वागत आहे.


आपण निवडलेला अथवा शोधात असलेला कोकणातील प्रशासकीय विभागात सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, जिल्ह्यात एकूण ८ तालुक्यात, ५ नगर पंचायत व ३ नगर परिषद आहेत. देवगड - जामसंडे नगर पंचायत, कसई-दोडामार्ग नगर पंचायत, कणकवली नगर पंचायत, कुडाळ नगर पंचायत, सावंतवाडी नगर परिषद, वाभावे - वैभववाडी नगर पंचायत, वेंगुर्ला नगर परिषद आणि मालवण नगर परिषद हद्दीत असलेली महसूल तालुकायचे स्थावर मालमत्याचे वार्षिक मूल्य दर तक्ता पाहण्यासाठी खाली दिलेले योग्य तालुका निवडा. • नोंदणी कार्यालय महानिरीक्षक
 • नोंदणी उपमहानिरीक्षक प्रादेशिक प्रमुख कार्यालये
 • जिल्हाधिकारी मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सह जिल्हा नबंधक कार्यालये ३४
 • संयुक्त संचालक मूल्यांकन कार्यालय, पुणे
 • उपसंचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय मुंबई
 • सहाय्यक संचालक नगररचना, मूल्यांकन कार्यालय
 • प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
 • सरकार फोटो नोंदणी कार्यालय, पुणे
 • उप निबंधक कार्यालये ५०४
 • विवाह कार्यालये